DE
EN
PL
O imprezie


Węgliniec!
Stolica grzybowego ZagłębiaImpreza pod gołym niebem jest popularna nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w innych regionach Polski oraz w krajach Europy m.in Niemczech, Czechach, Norwegii i innych. Zapraszamy do Węglińca na "Święto Grzybów", grzybobranie i szereg innych atrakcji, dlatego że Gmina Węgliniec pokryta w blisko 90% lasami to piękne i czyste, dziewicze środowisko, darzące nas nie tylko i obfitością zwierzyny, w tym ptactwa i ryb, owoców runa leśnego, grzybów oraz zdrową wodą, ale i gościnnością swoich mieszkańców.

Charakterystycznym elementem krajobrazu gminy są śródleśne stawy, a zwłaszcza opuszczone stawy i oczka wodne, gdzie można spotkać piękne stanowiska unikatowych o skali europejskiej roślin takich jak sosna błotna, rosiczka, wrzosiec bagienny oraz wiele innych. Wśród tego kompleksu stawów znajdują się specjalne stanowiska dla wędkarzy. Na terenie gminy znajdują się siedliska głuszca, cietrzewia, orła bielika, bociana oraz innych często rzadkich okazów fauny. Inicjatorem "Święta Grzybów" jako koncepcji połączenia oczekiwań społecznych na zdrowe i ciekawe spędzanie wolnego czasu z efektywną formą promocji zasobów krajobrazowo-przyrodniczych gminy był p. Paweł Sikora.

Obecnie "Święto Grzybów" jest organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Węglińcu przy współudziale Urzędu Gminy i Miasta oraz szeregu grup i lokalnych stowarzyszeń. Warto wspomnieć, że impreza ma apolityczny charakter.

Zgodnie z jej pierwotną koncepcją celem imprezy jest promocja walorów krajowo - przyrodniczych Borów Dolnośląskich i Gminy Węgliniec, rekreacji i zdrowego trybu życia. Dlatego też najważniejszą częścią węglinieckiej imprezy, są Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów. Warto tu wspomnieć, iż w Borach Dolnośląskich są zazwyczaj dwa wysypy grzybowe - pierwszy na przełomie czerwca i lipca, a drugi zaczyna się pod koniec sierpnia i trwa nawet do połowy listopada.

Każdego roku na najbardziej charakterystyczny konkurs "Święta Grzybów", Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów zjeżdżają amatorzy z kraju i zagranicy. Grzybiarze wyruszają w Dolnośląskie Bory w niedzielę rano.

Pierwszy, historyczny mistrzowski tytuł grzybowego championa w 1996 r., za wielkiego koźlarza czerwonego o wadze 555 gramów, zdobył student informatyki, Mariusz Kutrowski z Czerwonej Wody. W kategorii rzadkich, ale jadalnych okazów pierwszą nagrodę za czubajkę kanie przyznano Tadeuszowi Nowaczykowi.

W skład komisji Mistrzostw Europy w Zbieraniu Grzybów wchodzą mykolodzy ze Stowarzyszenia DARZ GRZYB ( www.darzgrzyb.pl )z Krakowa, którzy to oceniają tylko zdrowe okazy, ciężar grzyba, wygląd i jego kondycję.

Impreza plenerowa "Święta Grzybów" promuje ekologiczne formy zachowań w środowisku naturalnym.

W ramach promocji naszej gminy, podczas grzybowego święta, organizowane są targi produktów runa leśnego, wystawy ekologiczne (wystawa agroturystyczna oraz wystawa piecy na biomasę), grzybowo - leśne plenery malarskie, hepeningi ekologiczne, wystawy promocyjno-handlowe firm i przedsiębiorstw oraz różnego rodzaju konkursy dla młodzieży (gimnazjada, marsze na orientację, jazda rowerowa na orientację) i dla dorosłych (konkurs drwali). Dla potrzeb "Święta Grzybów" wytyczono sieć oznakowanych i opisanych tras rowerowych prowadzących przez malowniczo położone zakątki Borów Dolnośląskich.

Celem przyciągnięcia jak największej ilości publiczności organizowane są koncerty z udziałem artystów polskich i zagranicznych. Corocznie imprezę kończy widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Według szacunkowych obliczeń ogółem przez dwa dni imprezy przez miejsca gdzie się ona odbywa przewija się ponad 20 tys. osób, a w momentach najatrakcyjniejszych punktów programu uczestniczyło w niej ponad 10 tys. Osób." 

"Święto Grzybów" zostało zauważone przez lokalne, krajowe i międzynarodowe media. Współpracowaliśmy już z TVP, TVP3, TVN24, Muzycznym Radiem, Mitteldeutscher Rundfunk -MDR, Radiem Wrocław, Gazetą Wyborczą, Przyjaciółką, Gazetą Wrocławska, Nowinami Jeleniogórskimi, zgorzelec.info, zinfo.pl, bolec.info, dlastudenta.pl , Gazetą Wojewódzką .