DE
EN
PL
Mistrzostwa Europy


Regulamin XXIII Mistrzostw Europy w Zbieraniu Grzybów
Węgliniec 2019


1. Zasady ogólne


Zawody odbywają się na terenie Nadleśnictwa Węgliniec. W czasie zawodów obowiązują zasady fair play. Każdy uczestnik powinien mieć zegarek. Grzyby ocenia niezależna komisja, której skład ogłosi Stowarzyszenie Mykologów. W lesie zawodnikom mogą towarzyszyć

obserwatorzy ze Stowarzyszenia Mykologów.


2. Warunki uczestnictwa.


W Mistrzostwach może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która wykupi w punkcie informacyjnym kartę uczestnictwa. Cena karty uczestnictwa wynosi 10,00 zł. Karty uczestnictwa wydaje punkt informacyjny w sobotę (14.09) w godzinach  9:00-19:00.


Konkurs jest indywidualny.


3. Czas


Zawodnicy wyjeżdżają do lasu w niedzielę (15.09) o godzinie 7:00 autobusami podstawionymi na Placu Wolności w Węglińcu. Powrót z lasu o godzinie 12:00, autobusami oczekującymi w wyznaczonym miejscu.


4. Zbiór


Uczestnicy zbierają grzyby wyłącznie do pojemników dostarczonych i oznakowanych przez Organizatora. Zawodnicy zbierają grzyby zdrowe z następujących gatunków: borowik szlachetny, koźlarz, podgrzybek, pieprznik jadalny, mleczaj rydz. UWAGA! OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZYWOŻENIA WCZEŚNIEJ ZEBRANYCH GRZYBÓW-POD KARĄ DYSKWALIFIKACJI!!


5.Punktacja


Ocenie podlegają tylko grzyby zdrowe i całe. Wszystkie grzyby zostaną zważone z dokładnością do 10 gramów. Za każde 10 gramów zawodnik otrzymuje 1 punkt. Komisja dodaje od 1 do 5 punktów za wygląd grzybów. Wygrywa zawodnik, który uzyska najwięcej punktów.


Grzyby stare, spleśniałe, psujące się i nadmiernie zaczerwione usuwane są z koszyków przed ważeniem.


6.Kary


Za każdą minutę spóźnienia do autobusu – 1 punkt karny. Za śmieci w koszyku – 1÷10 punktów karnych.


Zawodnik podlega dyskwalifikacji:


a) za przyniesienie w koszyku: grzyba chronionego, grzyba trującego lub jakiegokolwiek zwierzęcia,


b) za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w szczególności: za zbiór w kilka osób do jednego koszyka, przesypywanie grzybów do koszyka innego zawodnika, wkładanie do koszyka grzybów zebranych innego dnia.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W razie zmiany regulaminu zawodnicy zostaną powiadomieni.


7. Zwycięzca głównej nagrody zobowiązany jest do wniesienia podatku od darowizny w kwocie 10% WARTOŚCI NAGRODY. – płatne przed odbiorem nagrody.


8. Uczestnicy mogą zapisywać się do udziału w konkursie telefonicznie od 2.09.2019r.- tel. 668853933.


REGULAMIN XXII MISTRZOSTW EUROPY W ZBIERANIU GRZYBÓW


1. Zasady ogólne


Zawody odbywają się na terenie Nadleśnictwa Węgliniec. W czasie zawodów obowiązują zasady fair play. Każdy uczestnik powinien mieć zegarek. Grzyby ocenia niezależna komisja, której skład ogłosi Stowarzyszenie Mykologów. W lesie zawodnikom mogą towarzyszyć

obserwatorzy ze Stowarzyszenia Mykologów.


2. Warunki uczestnictwa.


W Mistrzostwach może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która zapisze się na karcie uczestnictwa i uiści opłatę w wysokości 10,00 zł. Rejestracja zawodników rozpoczyna się 8.09 od godz. 9:00 w namiocie "Rejestracja zawodników" przy Placu Wolności 1 w Węglińcu. Zarejestrować swój udział można również telefonicznie pod nr. 668853933.


Konkurs jest indywidualny.


3. Czas


Zawodnicy wyjeżdżają do lasu w niedzielę (9.09) o godzinie 7:00 autobusami podstawionymi na Placu Wolności w Węglińcu. Powrót z lasu o godzinie 12:00, autobusami oczekującymi w wyznaczonym miejscu.


4. Zbiór


Uczestnicy zbierają grzyby wyłącznie do pojemników dostarczonych i oznakowanych przez Organizatora. Zawodnicy zbierają grzyby zdrowe z następujących gatunków: borowik szlachetny, koźlarz, podgrzybek, pieprznik jadalny, mleczaj rydz.


5.Punktacja


Ocenie podlegają tylko grzyby zdrowe i całe. Wszystkie grzyby zostaną zważone z dokładnością do 10 gramów. Za każde 10 gramów zawodnik otrzymuje 1 punkt. Komisja dodaje od 1 do 5 punktów za wygląd grzybów. Wygrywa zawodnik, który uzyska najwięcej punktów.


Grzyby stare, spleśniałe, psujące się i nadmiernie zaczerwione usuwane są z koszyków przed ważeniem.


6.Kary


Za każdą minutę spóźnienia do autobusu – 1 punkt karny. Za śmieci w koszyku – 1÷10 punktów karnych.


Zawodnik podlega dyskwalifikacji:


a) za przyniesienie w koszyku: grzyba chronionego, grzyba trującego lub jakiegokolwiek zwierzęcia,


b) za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w szczególności: za zbiór w kilka osób do jednego koszyka, przesypywanie grzybów do koszyka innego zawodnika, wkładanie do koszyka grzybów zebranych innego dnia.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W razie zmiany regulaminu zawodnicy zostaną powiadomieni.


7. Zwycięzca głównej nagrody zobowiązany jest do wniesienia podatku od darowizny w wysokości 10% wartości otrymanej nagrody – płatne przed odbiorem nagrody.
Regulamin XXI Mistrzostw Europy w Zbieraniu Grzybów
Węgliniec 20171. Zasady ogólne


Zawody odbywają się na terenie Nadleśnictwa Węgliniec. W czasie zawodów obowiązują zasady fair play. Każdy uczestnik powinien mieć zegarek. Grzyby ocenia niezależna komisja, której skład ogłosi Stowarzyszenie Mykologów. W lesie zawodnikom mogą towarzyszyć

obserwatorzy ze Stowarzyszenia Mykologów.


2. Warunki uczestnictwa.


W Mistrzostwach może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która wykupi w punkcie informacyjnym kartę uczestnictwa. Cena karty uczestnictwa wynosi 10,00 zł. Karty uczestnictwa wydaje punkt informacyjny w sobotę (09.09) w godzinach 10:00-19:00.


Konkurs jest indywidualny.


3. Czas


Zawodnicy wyjeżdżają do lasu w niedzielę (10.09) o godzinie 8:00 autobusami podstawionymi na Placu Wolności w Węglińcu. Powrót z lasu o godzinie 12:00, autobusami oczekującymi w wyznaczonym miejscu.


4. Zbiór


Uczestnicy zbierają grzyby wyłącznie do pojemników dostarczonych i oznakowanych przez Organizatora. Zawodnicy zbierają grzyby zdrowe z następujących gatunków: borowik szlachetny, koźlarz, podgrzybek, pieprznik jadalny, mleczaj rydz.


5.Punktacja


Ocenie podlegają tylko grzyby zdrowe i całe. Wszystkie grzyby zostaną zważone z dokładnością do 10 gramów. Za każde 10 gramów zawodnik otrzymuje 1 punkt. Komisja dodaje od 1 do 5 punktów za wygląd grzybów. Wygrywa zawodnik, który uzyska najwięcej punktów.


Grzyby stare, spleśniałe, psujące się i nadmiernie zaczerwione usuwane są z koszyków przed ważeniem.


6.Kary


Za każdą minutę spóźnienia do autobusu – 1 punkt karny. Za śmieci w koszyku – 1÷10 punktów karnych.


Zawodnik podlega dyskwalifikacji:


a) za przyniesienie w koszyku: grzyba chronionego, grzyba trującego lub jakiegokolwiek zwierzęcia,


b) za każde działanie niezgodne z regulaminem, a w szczególności: za zbiór w kilka osób do jednego koszyka, przesypywanie grzybów do koszyka innego zawodnika, wkładanie do koszyka grzybów zebranych innego dnia.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W razie zmiany regulaminu zawodnicy zostaną powiadomieni.


7. Zwycięzca głównej nagrody zobowiązany jest do wniesienia podatku od darowizny w kwocie 150 zł. – płatne przed odbiorem nagrody.


8. Uczestnicy mogą zapisywać się do udziału w konkursie telefonicznie kilka dni przed wydarzeniem- tel. 668853933.