DE
EN
PL
Konkursy

ZAWODY DRWALI 2019

REGULAMIN

 

REGULAMIN

KONKURSU  DRWALI

 

Konkurs rozgrywany jest w klasyfikacji indywidualnej. 

Konkurs składa się z trzech konkurencji.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające uprawnienia do pracy pilarką łańcuchową.

         W trakcie konkursu obowiązuje ubranie robocze drwala i sprzęt ochrony osobistej wymienionej w regulaminie.

Spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane przez komisję konkursową przed konkursem.

         Ilość miejsc (6) ograniczona, przyjmowanie wg kolejności zgłoszeń.

 

O miejscu w klasyfikacji końcowej stanowi suma punktów uzyskanych w trzech konkurencjach.

 

Organizator przewiduje nagrody – bony towarowe o wartości:

I m.- 2500zł

II m. -1500zł

III m. – 1000zł

 

Konkurencja I

 

Przygotowanie pilarki do pracy.

 

Do wykonania tej konkurencji zawodnik może przystąpić bez kasku i rękawic. Przed dopuszczeniem zawodnika do konkurencji zespól oceniający sprawdza dokładnie stan pilarki łącznie z prowadnicą i dwoma piłami tnącymi / równymi co do długości/. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przeróbek, których nie można wyeliminować w przeciągu 5 minut, zawodnik nie zostaje dopuszczony do pozostałych konkurencji .

 

Po zakwalifikowaniu pilarki, zawodnik przygotowuje ją na stole do  konkurencji.  Łańcuch powinien być rozluźniony tak, aby po naciągnięciu go siłą 5 kg powstała strzałka wygięcia 25 mm. Nakrętki mocujące prowadnicę dokręca się kluczem dynamometrycznym siłą 2 kg. Korektę naciągu łańcucha oraz dokręcenia  nakrętek  mocujących prowadnicę dokonuje zespół oceniający. Po przygotowaniu pilarki zawodnik wraca na linię startową w odległości 1 metra od stołu.

 

Na komendę „START” od którego rozpoczyna się pomiar czasu, zawodnik powinien:

· podejść do stołu

· odkręcić nakrętki

· zdjąć pokrywę sprzęgła

· zdjąć i odłożyć łańcuch

· zdjąć i obrócić o 1800 prowadnicę

· założyć drugi łańcuch

· nałożyć pokrywę sprzęgła

· przykręcić nakrętki mocujące pokrywę sprzęgła

· wyregulować napięcie  łańcucha

 

· dokręcić nakrętki

· położyć klucz na stole

 

Pomiar czasu kończy się z chwilą położenia klucza na stole.

 

Punkty przysługują za:

 

czas wykonania zadania wg. poniższej tabeli:

 

czas/sek./

pkt.

czas/sek./

pkt.

czas/sek./

pkt.

43,1 – 45,0

60

32,1 –33,0

72

21,1 – 22,0

94

42,1 – 43,0

61

31,1 – 32,0

74

20,1 – 21,0

96

41,1 – 42,0

62

30,1 – 31,0

76

19,1 – 20,0

98

40,1 – 41,0

63

29,1 – 30,0

78

18,1 – 19,0

100

39,1 – 40,0

64

28,1 – 28,0

80

17,1 – 18,0

102

38,1 – 39,0

65

27,1 – 28,0

82

16,1 – 17,0

104

37,1 – 38,0

66

26,1 –27,0

84

15,1 –16,0

106

36,1 – 37,0

67

25,1 – 26,0

86

14,1 – 15,0

108

35,1 – 36,0

68

24,1 – 25,0

88

13,1 – 14,0

110

34,1 – 35,0

69

23,1 – 24,0

90

12,1 – 13,0

112

33,1 – 34,0

70

22,1 – 23,0

92

11,1 – 12,0

114

 

 

 

 

etc.

etc.

 

W przypadku uzyskiwania przez zawodników czasów dłuższych niż 45 sek. Tabelę punktową należy rozbudować, przyjmując zasadę:

2 sekundy = 1 punkt.

 

Punkty karne zespół nakłada za:

 

· zrzucenie zdejmowanego łańcucha na ziemię – kara 20 pkt.

· nie obrócenie prowadnicy o 1800  - kara 50 pkt.

 

Konkurencja II

 

Okrzesywanie drzew

 

Wykonuje się w kasku z ochronnikami słuchu i oczu, oraz w rękawicach.

 

Konkurencję prowadzi się na wierzchołkach drzew z 28-30 sękami o łącznej średnicy 1000 mm.

Linia startu musi być zaznaczona w odległości 0,1 m przed pierwszą wybraną gałęzią . Wierzchołki muszą leżeć przymocowane ok. 40 cm powyżej gruntu, mierząc od górnej powierzchni strzały.

Konkurencja polega na okrzesaniu wyznaczonego odcinka drzewa w określonym czasie. Gałęzie należy odciąć w strefie 120 0 po obu stronach strzały równo z powierzchnią kory: 


 

 

Zawodnik  na rozkaz  sędziego podchodzi na linię startu,  uruchamia pilarkę i trzyma ją na strzale tak, aby końcówka prowadnicy była  przed znakiem „POCZĄTEK”.  Na sygnał „START” zawodnik przystępuje do pracy. Zespół

Oceniający mierzy czas od komendy „START” do momentu kiedy końcówka prowadnicy przekroczy znak „KONIEC”.

 

Punkty za konkurencję przyznawane są za:

 

· jakość pracy – max 200 pkt. / pkt.1 karty wyników/

· okrzesanie strzały  w wyznaczonym czasie /50 sek./ - 200 pkt.

 

Za skrócenie czasu okrzesywania zawodnik otrzymuje za każdą sekundę dodatkowo 2 pkt. Natomiast za przekroczenie wyznaczonego czasu odlicza się 2 pkt. za każdą sekundę /pkt.2karty wyników/.

 

Punkty karne nakłada się za:

 

· sęki  powyżej 5 mm wysokości – kara wynosi 10 pkt. za sęk

· zranienie strzały na głębokość ponad 5 mm – kara wynosi 20 pkt. za zranienie

· pozostawienie gałęzi w strefie okrzesywania – kara wynosi 30 pkt. za galąź

· praca bez kasku, ochronników wzroku, ochronników słuchu, rękawic – za

  każde przewinienie 20 pkt.

 

Konkurencja III

 

Dokładność przerzynki

Wykonuje się w kasku  z ochronnikami słuchu i oczu, oraz w rękawicach.

 

Do konkurencji tej należy przygotować dwie toczone lub starannie obrobione kłody o średnicy 36 cm/+/-2 cm/ które kładzie się na deskach wkopanych w ziemię równo z jej powierzchnią.

 

Granicę między kłodą a deską powinno się zamaskować wilgotnymi trocinami. Grubość warstwy trocin powinna wynosić 2-4 cm.

 

Kłody powinny być ułożone na skrajnych brzegach desek tak, aby wewnątrz deska wystawała 20 cm. Odległość między kłodami powinna wynosić 3 m/rys/.

 

Przy czołach kłód należy umieścić przycisk uniemożliwiający odchylenie odcinanych krążków prowadnicą/rys/.

 

Kłody powinny być zabezpieczone przed ruchami poprzecznymi. Jeżeli odchylenie od prostopadłości jest większe niż 20, to zawodnik może wyrównać czoło  kłody.

 Rys. Dokładność przerzynki, polożenie kłód.

  Rys. Dokładność przerzynki. Zabezpieczenie czoła kłody, oraz miejsce krążka na którym należy umieścić pilarkę po wykonaniu zadania.

 

Zawodnik podchodzi do linii startu którą sam sobie wybrał /2m od pierwszej kłody/ uruchamia pilarkę, stawia ją na linii startu i oczekuje  na sygnał składu zespołu oceniającego. Na komendę „START” od której zaczyna się pomiar czasu, zawodnik powinien:

 

· wziąć pilarkę i podejść do pierwszej kłody

· odciąć krążek o grubości 50-100 mm nie naruszając łańcuchem deski

· zatrzymać łańcuch tnący

· podejść do drugiej kłody i odciąć drugi krążek jak przy pierwszej kłodzie

· zatrzymać łańcuch tnący i umieścić piłę na krążku leżącym na ziemi przy   

  końcu kłody. W tym momencie kończy się pomiar czasu.

 

Za konkurencję można otrzymać 300 pkt.

 

Punkty dodatnie zawodnik otrzymuje za:

 

· czas przerzynki – zawodnik za wykonanie zadania w czasie 30 sek. lub

  krótszym otrzymuje 50 pkt. Za przekroczenie czasu powyżej 30 sek.

  zawodnikowi odejmuje się po 1 pkt. za każdą sekundę.

· grubość niedopiłu

 

 

Niedopił

Pkt.

Niedopił

Pkt.

Niedopił

Pkt.

mm

 

mm

 

mm

 

0

100

17

78

34

47

1

98

18

77

35

45

2

96

19

76

36

42

3

94

20

75

37

39

4

92

21

73

38

36

5

90

22

71

39

33

6

89

23

69

40

30

7

88

24

67

41

27

8

87

25

65

42

24

9

86

26

63

43

21

10

85

27

61

44

18

11

84

28

59

45

15

12

83

29

57

46

12

13

82

30

55

47

9

14

81

31

53

48

6

15

80

32

51

49

3

16

79

33

49

50

0

 

· za skaleczenie  deski zawodnik nie otrzymuje punktów tylko za niedopił danej  

  kłody, natomiast pozostałe parametry podlegają ocenie.

·  za skaleczenie obu desek – zawodnik nie otrzymuje punktów tylko za niedopił

   obydwu kłód, natomiast pozostałe parametry podlegają ocenie.

 

Punkty karne nakłada się za:

 

· przechodzenie przez kłodę – 50 pkt.

· odcięcie krążka grubszego niż 100 mm lub cieńszego niż 50 mm za każdy

  krążek 50 pkt.

· praca bez kasku, ochronników słuchu, ochronników oczu, rękawic – za każde

  przewinienie 20 pkt.

 2016

PREZENTACJA potraw z runa leśnego

Gmina Węgliniec leżąca w Borach Dolnośląskich słynie z pięknych lasów i ich zasobów. Dlatego też organizatorzy Święta Grzybów doceniając walory naszych lasów, już po raz dwunasty zapraszają do wzięcia udziału w prezentacji potraw z owoców runa leśnego i dziczyzny, które odbędą się 13.09. 2015 r. od godz. 14.00.

Zaprezentowane potrawy oceniane będą przez specjalnie do tego celu powołaną komisję. Dania, które wzbudzą szczególne zainteresowanie komisji zostaną nagrodzone przez organizatorów, a ich wytwórca będzie mógł się zaprezentować na spotkaniach promującym Bory Dolnośląskie.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy otrzymać można w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Węgliniec, ul. Wojtyły 10, tel. 757712510, (p. Anna Polak),

 e-mail:kultura.wegliniec@interia.pl

Godzina prezentacji może ulec zmianie- powiadomimy o tym wcześniej.


REGULAMIN II turnieju w Bule

Cel:

Celami  II Turnieju w Bule są:

1. popularyzacja gry w bule wśród mieszkańców Miasta i Gminy Węgliniec i gmin ościennych,

2. krzewienie i propagowanie aktywnych form wypoczynku,

3. integracja środowisk o różnym stopniu sprawności fizycznej,

Organizator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu,  ul. Pl. Wolności 1 59-940 Węgliniec

Termin i miejsce turnieju:

10 wrzesień  2016 r. , godz. 15:30 - 19:00 w parku przy ul. Wojtyły w Węglińcu.

Warunki uczestnictwa:

1. Turniej ma charakter otwarty.

2. W turnieju mogą wziąć udział osoby powyżej 14 roku życia. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat wymagana jest zgoda rodziców na udział.

3. W turnieju biorą udział zespoły dwuosobowe.

4. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie się w Punkcie Informacyjnym zlokalizowanym w Parku Miejskim w dniu rozgrywek.

Regulamin gry:

1. W II Turnieju w Bule o Puchar obowiązują zasady Polskiej Federacji Pentaques (Boules). Dostępne na stronie http:// www.petanque.pl/regulaminy/

2. Organizator wyznacza sędziego, który dokonuje omówienie zasad gry przed rozpoczęciem turnieju.

3. Gra będzie miała charakter dubeltu, każdy z graczy otrzyma po 3 kule.

4. Gra toczyć się będzie do 13 punktów.

5. Rozgrywki będą miały charakter pucharowy.

6. Rozstawienie drużyn zostanie dokonane poprzez losowanie.

7. Na drużynę przy polu gry czeka się 10 minut, gdy ta się nie stawi – wygrywa walkowerem drużyna przeciwna.

8. Sędzia dokonuje zasad interpretacji zasad gry i rozstrzyga spory. Jego decyzje są ostateczne.

Przepisy porządkowe:

1. Organizatorzy mają obowiązek zagwarantowania wyposażenia niezbędnego do gry (kul).

2. W czasie turnieju uczestnika jak i osoby postronne obowiązuje odpowiednie zachowanie.

3. Wszystkie inne sporne sprawy i te nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator Turnieju.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu turnieju.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki za wyjątkiem rzeczy oddanych do depozytu organizatora.

6. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z możliwością usunięcia zawodnika z turnieju


REGULAMIN konkursu fotograficznego

„20 LAT MINĘŁO- ŚWIĘTO GRZYBÓW NA FOTOGRAFII”


1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.

2. Konkurs jest skierowany do chętnych bez ograniczeń terytorialnych.

3. Celem konkursu jest zebranie prac wykonanych w dowolnej technice fotograficznej, odpowiadających tematyce konkursu, które przedstawiają osoby, miejsca, wydarzenia, jakie miały miejsce w poprzednich edycjach „Święta Grzybów”.

3.1.Format zdjęć powinien wynosić przynajmniej 15 x 21cm i dostarczone w formie tradycyjnej.

3.2. Każda praca powinna być opatrzona tytułem i zawierać krótki opis, co przedstawia.

3.3. Autor może zgłosić do konkursu nie mniej niż 5 zdjęć.

4. Najważniejszymi kryteriami oceny zgłoszonych prac są: charakter pracy odpowiadający tematyce konkursu, poprawność techniczna, nowatorskie, „świeże” spojrzenie autora zdjęć.

5. W rozstrzygniętym konkursie zostaną przyznane 3 nagrody.

6. Warunkami uczestnictwa w konkursie są:

- dostarczenie prac konkursowych organizatorowi listownie lub osobiście,

- podanie danych autora prac: imię i nazwisko, adres (numer telefonu, e-mail), wiek.

6.1. Koszty nadesłania prac konkursowych ponosi uczestnik konkursu.

6.2. Prace zgłoszone nie podlegają zwrotowi.

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy prace konkursowe nie spełnią oczekiwań organizatora.

8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6.09. 2016 r. Decyduje data stempla pocztowego.

9. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć pod adres: Węglinieckie Centrum Kultury, 59-940 Węgliniec, ul Pl. Wolności 1.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Święta Grzybów 11.09.2016 r.

11. Złożenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć w promocji gminy, bez wynagrodzenia, w dowolnym terminie i formie.

12. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko dla potrzeb konkursu.

13. Dodatkowe informacje o konkursie uzyskać można w Węglinieckie Centrum Kultury, 59-940 Węgliniec, ul Pl. Wolności 1,tel. 757236229, kom. 662057232, 668853933.